Drugi programi

Šola za starše AKTIVNO STARŠEVSTVO

»Vsakokrat, ko se občutljiv odrasli človek zazre v oči majhnega otroka, začuti, da se tiho premaknejo globine, v katerih spi spomin….« (A. Rebula)

NAMEN

Namen programa je usposobiti in podpirati starše pri njihovi odločitvi za odgovorno in rahločutno starševstvo ter za aktivno reševanje problemov v družini brez uporabe fizičnega, spolnega in/ali čustvenega nasilja. Program je namenjen staršem in bodočim staršem. Prav tako pa se lahko organizira za vzgojitelje, pedagoge, učitelje, mladinske voditelje in druge, ki delajo z otroki in mladostniki.

VSEBINA

Osnovni program šole za starše ima tri stopnje:

  1. šolo za bodoče starše, 
  2. šolo za starše mlajših otrok, 
  3. šolo za starše mladostnikov.

Vsaka stopnja se izvaja v štirih  srečanjih (od 2 do 4 ure).

Okvirne vsebinske teme na prvi stopnji:
•    značilnosti dovolj dobrega zakonskega odnosa,
•    prehod iz zakonskega v starševski odnos,
•    razmejitve med zakonsko in starševsko vlogo,
•    značilnosti dovolj dobrega starševskega odnosa,
•    stili starševstva,
•    otroci v družini - sistemske vloge.

Okvirne teme na 2. in 3. stopnji so:

•    otrokove/mladostnikove potrebe ter nenadomestljivost starševske vloge pri odraščajočem otroku/mladostniku,
•    praktične veščine razreševanja problemov v odnosu z otrokom/ mladostnikom,
•    kaj otrok/mladostnik doživlja, ko je neuspešen v šoli, ko je bolan, ko zlorablja drogo, se zapleta v tvegano spolno vedenje, ko se nasilno vede ali ko je sam žrtev zlorab in nasilja, kako naj se na tako vedenje odzovejo starši,
•    ko me moj otrok/mladostnik spomni na moje lastno otroštvo/mladost, in ko spomini bolijo...

Teme na drugi in tretji stopnji so si vsebinsko podobne. Na drugi stopnji se nanašajo na mlajše otroke, na tretji stopnji pa na mladostnike, kar terja drugačen pristop do otroka.

Okvirne vsebine so samo predlagane. Mogoče jih je spreminjati in prilagajati - odvisno od vsakokratnih potreb in želja ciljne skupine, za katero se bo program izvajal.

NAČIN DELA

Srečanja so preplet nekajminutnega predavanja, pogovora z udeleženci, igre vlog in modeliranja komunikacije med staršema oziroma med staršema in njunimi otroki (izvajalci odigrajo predstavljeno vsebino), vodenega dialoga med udeleženci in praktičnega preizkušanja, ko tudi udeleženci poskušajo odigrati predstavljene načine komunikacije.

Vzgajanje je umetnost in poklicanost za starše, ki naj bi otroku pomagali spoznati ter hkrati razviti njegovo enkratnost, ki se je bo otrok veselil in bo z njo zadovoljen.
Sodobna znanost dokazuje, da je varna navezanost otroka na starše močno povezana s starševskim razumevanjem lastnih zgodnjih življenjskih izkušenj. Če namreč razumemo, kako so pretekle izkušnje vplivale na nas, nam jih ni potrebno ponavljati v odnosu z lastnimi otroki. Kot staršem nam je dana možnost, da rastemo kot posamezniki, saj se v nas znova zbudijo otroški spomini in potrebe ter nas vrnejo nazaj…
Starševstvo je zato eden izmed največjih izzivov in možnosti za rast v življenju – širjenje prostora za ljubezen.
Daniel Siegel pravi, da lahko ob otrocih, ki so neomadeževani, preprosti in popolni, sami vedno bolj postajamo ljubezen. Ob otrocih lažje osmišljamo življenje in se, če smo le pripravljeni, ob njih osvobajamo nefunkcionalnih in neljubečih vzorcev iz preteklosti.
Poseben svet USTVARJALNE DELAVNICE ZA ŽENSKE

»…Vrnimo se k svojemu instinktivnemu življenju, k svojemu najglobljemu vedenju. Torej pohitimo in spomnimo se divje duše. Pripojimo njeno meso na svoje kosti. Odvrzimo lažna ogrinjala, ki so nam jih nadeli. Ogrnimo si plašč mogočnega instinkta in modrosti. Vtihotapimo se na psihične pokrajine, ki so nam nekoč pripadale. Razvijmo obveze, pripravimo zdravilo. Vrnimo se, divje ženske, ki tulimo, se smejimo, prepevamo Njo, ki nas tako ljubi…« (C.P.Estes)

Gre za sklop 12 delavnic, namenjenih skupini žensk (od 5 do 12). V majhni skupini, skozi trimesečna srečanja, vzpostavimo zaupljivo, domače, varno in prijetno ozračje. Tako ozračje, v katerem lahko o zapletenih in kompleksnih zadevah lažje in bolj sproščeno spregovorimo. (Vendar pa delavnice niso skupinska terapija.)

Teme, ki se jih bomo lotevale in se lahko prilagodijo dinamiki skupine, so različne, hkrati pa se dopolnjujejo, zato je zaželeno in pomembno, da se lahko srečanj vse redno udeležite. Gre za teme, ki se dotikajo vseh nas (od kod prihajam, kako sta name vplivala mama in oče, kaj se dogaja v mojem življenju, kakšen je zame pristen odnos, kako komuniciram z drugim, kako povedati, kaj čutim, kaj mi sporoča telo, kdaj zastane ustvarjalno življenje, o čutni naravi, o mejah besa in odpuščanja, kaj resnično potrebujem in kaj si srčno želim, o zvezi z drugim, o pripadanju kot milosti…).

Z življenjskimi izzivi se bomo soočale na način, ki je igriv, sproščen, preko:
uvodnega kratkega predavanja,
interaktivnih iger,
razgovora,
pisanja dnevnika in
zaključile z vodeno meditacijo.

Pomembna je redna prisotnost in določeno število srečanj, saj se v tem obdobju že premagajo osnovni odpori ter se zgodijo spremembe, ki so cilj delavnic. Zmanjšati strah in povečati radovednost po odkrivanju sveta, ki je pisan, barvit; po sprejemanju drugačnosti, ki je bogatitev, ne pa ločevanje na moje, tvoje, bele in črne.... In kar je najpomembnejše: začutiti pristno ljubezen do sebe, uživati v gibanju svojega telesa in graditi ter dihati resnične odnose, ki so blagi za dušo in krepčilni za telo!

 


 

Mladost na razpotju

»Ustvarjati pomeni graditi, graditi kooperativno pa pomeni postavljati temelje za miroljubno sožitje.« (Sir Herbert Read)


Naslov je  skupno ime za sklop številnih preventivnih delavnic za mlade, ki se lahko izvajajo tako v osnovni kot v srednji šoli. Preventivne delavnice za mlade so  namenjene spoznavanju razlik med spoloma, posebnosti komunikacij in dinamiki odnosov v družini, v šoli, med prijatelji in v širšem okolju.

NAČIN DELA: sproščeno in veselo razmišljanje ob igrah, ki osvežijo in obnavljajo medsebojno povezanost!
Gre za različne »resne« življenjske teme, kot so: pravice in dolžnosti, postavljanje meja, samoobvladovanje, zaupanje, stik s seboj, čutno zaznavanje in čustveni odzivi, prepoznavanje odporov in uspešno učenje, obrambni mehanizmi, starši, šola, prijatelji, širše okolje, spolna vloga, ustvarjalno sporazumevanje, ljubezen in spolnost, medsebojna pomoč, vrednote, življenjski slog, prosti čas, preprečevanje izgorelosti in sposobnost sproščanja….


METODA IN TEHNIKA DELA: igra in diskusija, vodena fantazija, risanje, igranje vlog.

CILJ: utrjevanje asertivnosti (gre za povezanost odločnosti in empatije), odgovornosti in občutka lastne vrednosti, zdrav in ozaveščen način odzivanja, razvijanje in ohranjanje pozitivnih povezav med mladimi, krepitev medsebojnih odnosov, strpnosti, dobronamernosti in tovarištva, blagodejni učinek na delo v skupini in vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja ter interesa za skupinsko delo.

« nazaj